ΕΛΚΕ

24Απρ 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019-2020 ΣΤΟ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

23Απρ 2019

Για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη στο έργο «Διαχείριση Εσόδων των νέων Π.Μ.Σ. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 37παρ.4 του Ν.4485/2017», (κωδ. resCom 80300). Δείτε περισσότερα στον σύνδεσμο της ιστοσελίδας του ΕΛΚΕ ή στην επισυναπτόμενη πρόσκληση.   https://bit.ly/2HgozUY   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

23Απρ 2019

Υποβολής προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου με τέσσερεις (4) εξωτερικούς συνεργάτες με αντικείμενο απασχόλησης τη «Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων του Ε.Π. «ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Τεχνική Βοήθεια του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» της πράξης «Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων […]

25Ιαν 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2018-2019 στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας” ΕΔΒΜ 82 (MIS 5030473).   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ: Πρόσκληση 695.2019_ΩΜ1Ψ46914Β-ΝΛΨ-1  

14Ιαν 2019

Για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο έργο «Δράση ΚΑ1 με ένα δικαιούχο στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2018-1-EL01-KA107-047201)», (κωδ. resCom 80303).   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: https://goo.gl/5ZpEok

14Ιαν 2019

Για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου με δύο (2) εξωτερικών συνεργατών για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο έργο «Κάλυψη Οργανωτικών Δαπανών προγράμματος ERASMUS+ Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019», (κωδ. resCom 80240).   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: https://goo.gl/5nBeo4

14Ιαν 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου σε έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΩΝ CO2: ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ» με ακρωνύμιο ECOETHYLENE (MIS 503031) και κωδ. έργου 80233.   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: https://goo.gl/M3v7mh

28Δεκ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, δύο (2) θέσεων Εξωτερικών συνεργατών για επικουρικό έργο στο νέο κύκλο του ΠΜΣ Σπουδών “Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων” 2018-2019 (κωδ. resCom 80302) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3406/ τ.Β’ /10-08-2018).   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ: […]

21Δεκ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου σε έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Παροχή συμβουλευτικού έργου σε επίπεδο τεχνογνωσίας συστημάτων CAD/CAM/CAE», (κωδ. resCom80248), με επιστημονικά υπεύθυνο τον επίκουρο καθηγητή του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας κ. Τσουκνίδα Αλέξανδρου.   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ: Πρόσκληση Ω55346914Β – […]

07Δεκ 2018

Για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη με αντικείμενο απασχόλησης «Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων του Ε.Π. «ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, στο πλαίσιο της πράξης “Τεχνική Βοήθεια του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας” και MIS 5032755 (κωδ. Έργου 80254)» Δείτε την πρόσκληση εδώ: https://goo.gl/3tqdEF