Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για:

α) παροχή υπηρεσιών συντήρησης και πιστοποίησης των ανελκυστήρων των κτιρίων του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη από 01-01-2020 έως 31-03-2021

β) παροχή υπηρεσιών συντήρησης και πιστοποίησης των ανελκυστήρων των κτιρίων του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα από 01-01-2020 έως 31-03-2021

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΑΝ. 2020-21-19PROC006009088