Ανακοίνωση υποβολής δικαιολογητικών για διαμονή στις φοιτητικές εστίες Κοζάνης των φοιτητών παλαιών ετών, που τα Τμήματά τους έχουν έδρα την Κοζάνη για το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020. Επισυπάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2019-2020