Ερευνητικές Εκροές

ΠΛΗΘΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
Επιστημονικό περιοδικό με κριτές Επιστημ. περιοδικό χωρίς κριτές Βιβλίο ή μονογραφία Ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο (με κριτές) χωρίς πρακτικά
718 5 166 112
Πρακτικό συνεδρίου με κριτές Κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο Επιστημονικό συνέδριο (χωρίς κριτές) χωρίς πρακτικά Πρακτικό συνεδρ. χωρίς κριτές Άλλη εργασία
970 65 0 20 101
  • Ε.Λ.Κ.Ε.

    Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων κι Έρευνας