Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π. Μ. Σ.) εντάσσονται στο στρατηγικό σχεδιασμό του ιδρύματος, αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, διέπονται από επιστημονική συνοχή, αναφέρονται σε ειδικότητες συγγενείς προς τα επιστημονικά πεδία των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και πληρούν προϋποθέσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών. To θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές καθορίζεται στο νόμο 3685/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

NOMOΣ 3685 TOY 2008: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας λειτουργούν τα παρακάτω μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

1. ΠΜΣ με τίτλο “Μηχατρονική” – Master of Science (MSc) in Mechatronics

Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την μηχατρονική και διοργανώνεται από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ. Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει σε πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης εξειδίκευση στους τομείς της μηχατρονικής ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, όπως αυτές εξελίσσονται και διαμορφώνονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ στη διεύθυνση: http://mechatronics.teiwm.gr

2. ΠΜΣ με τίτλο “Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες”

Το πρόγραμμα αυτό συνδιοργανώνεται από τα Τμήματα Διεθνούς Εμπορίου και Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδίκευσης στους τομείς των Δημοσίων Σχέσεων και του Μάρκετινγκ για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων και Μάρκετινγκ από επιχειρήσεις και οργανισμούς με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ στη διεύθυνση: http://prmarketing.teiwm.gr

3. ΠΜΣ με τίτλο “Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες” – Master of Science (MSc) in Modern Information Technologies and Services

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες (Master of Science (MSc) in Modern Information Technologies and Services)»

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες (Master of Science (MSc) in Modern Information Technologies and Services) με τις εξής ειδικεύσεις:

α) Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ασφάλεια Συστημάτων

β) Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Πληροφορίες στον ιστότοπο του Π.Μ.Σ.: http://informatics-msc.teiwm.gr

4. ΠΜΣ με τίτλο “Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος” – Master of Science (MSc) in Welding Engineering and Non Destructive Inspection

Το ΠΜΣ διοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, με αντικείμενο την εξειδίκευση πτυχιούχων μηχανικών και πτυχιούχων άλλων εφαρμοσμένων επιστημών στον ευρύτερο τομέα των συγκολλήσεων και του μη καταστροφικού ελέγχου κατασκευών και υλικών, καθώς και της πιστοποίησης αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ στη διεύθυνση: http://weld-ndt.teiwm.gr

5. ΠΜΣ με τίτλο “Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων” με δύο (2) ειδικεύσεις: α) Συστήματα CAD/CAM και β) Σχεδιασμός προϊόντων – Master of Science (MSc) in CAD/CAM Systems and Product Design

Το ΠΜΣ  διοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, με σκοπό την προαγωγή και μετάδοση γνώσεων και τεχνογνωσίας σε αντικείμενα που αφορούν μεταξύ άλλων στο σχεδιασμό, στην επιλογή υλικών και διεργασιών παραγωγής, στην αισθητική και εργονομία, στις νέες τεχνολογίες ανάστροφης μηχανικής, στο σχεδιασμό της παραγωγής και προώθησης των προϊόντων κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ στη διεύθυνση: http://msc-pds.teiwm.gr

6. ΠΜΣ με τίτλο “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια” με δύο κατευθύνσεις α) Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και β) Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια – Master of Science (MSc) in Renewable Energy Systems and Buildings Energy Management, (a) Renewable Energy Technologies και (b) Buildings Energy Management

Το ΔΠΜΣ αυτό συνδιοργανώνεται από τα Τμήματα  Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, με σκοπό την προαγωγή και μετάδοση γνώσεων και τεχνογνωσίας σε αντικείμενα που αφορούν σε Ανάπτυξη, Σχεδίαση, Εγκατάσταση, Αξιολόγηση και Παρακολούθηση της Ενεργειακής συμπεριφοράς συστημάτων που βασίζονται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αλλά και στην Ορθολογική Χρήση της Ενέργειας (ΟΧΕ).

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ στη διεύθυνση: http://ape.teiwm.gr

7. ΠΜΣ με τίτλο “Βιοϊατρική Μηχανική” – Master of Science (MSc) in Biomedical Engineering

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ στη διεύθυνση: https://biomed.teiwm.gr/

8. ΠΜΣ με τίτλο “Διοίκηση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου” – Master of Science (MSc) in Petroleum oil and gas management and transportation

Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με  τίτλο «Διοίκηση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου» και αγγλικό τίτλο  (Petroleum oil and gas management and transportation).Αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η διοίκηση των πετρελαϊκών επιχειρήσεων και διεθνικών  επιχειρήσεων μεταφοράς και πώλησης φυσικού αερίου και πετρελαίου. Σκοπός του προγράμματος είναι να  παρέχει εξειδίκευση στους τομείς της οικονομίας και των επιχειρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, σε συνδυασμό με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και της διεθνούς αγοράς, όπως αυτές εξελίσσονται και διαμορφώνονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της παγκόσμιας οικονομίας. Πληροφορίες: http://mogmat.teiwm.gr/

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1. ΠΜΣ με τίτλο “Διοίκηση Επιχειρήσεων” – MBA

Το πρόγραμμα αυτό συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Κοζάνη και του Εθνικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του TERNOPIL στην Ουκρανία.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή, σε πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης, εξειδίκευσης στους τομείς της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, όπως αυτές εξελίσσονται και διαμορφώνονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ στη διεύθυνση: http://mba.teiwm.gr

2. ΠΜΣ με τίτλο “Λογιστική και Ελεγκτική”

Το πρόγραμμα οργανώνεται από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση στελεχών σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων με στελέχη εξειδικευμένα στον φορολογιστικό και ελεγκτικό τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ στη διεύθυνση: http://mle.teiwm.gr

3. ΠΜΣ με τίτλο “Τραπεζική και Χρηματοοικονομική”

Το Π.Μ.Σ. οργανώνεται από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει σαν αντικείμενο την παροχή των εξειδικευμένων γνώσεων σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και την παροχή πρακτικών γνώσεων στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ στη διεύθυνση: http://mbf.teiwm.gr

4. ΠΜΣ με τίλτο “Φοροτεχνική και Νομοθεσία Επιχειρήσεων”

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ στη διεύθυνση: https://mtc.teiwm.gr/

5. ΠΜΣ με τίλτο “Διοίκηση της Εκπαίδευσης”

Το Π.Μ.Σ. οργανώνεται  από το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Κοζάνη σε συνεργασία με το ΤΕΙ Πειραιά (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) Ελλάδα και την  σχολή Ψυχολογίας του Εθνικού Πανεπιστημίου Κιέβου – Ταράς Σεβτσένκο (National University of Kyiv – Taras Shevchenko – Faculty of Psychology), Ουκρανία

Αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η Διοίκηση όλων των επιπέδων της Εκπαίδευσης .

Βασικός σκοπός του διιδρυματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η δημιουργία και η υλοποίηση ενός καινοτόμου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην «Διοίκηση της Εκπαίδευσης» για να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της εκπαίδευσης υψηλά ειδικευμένων διοικητικών και διευθυντικών στελεχών, με κύριο γνώμονα την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών στο χώρο της διοίκησης της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής πολιτικής, στις πρακτικές και επιστημονικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, έτσι ώστε να ηγηθούν στην σύγχρονη ποιοτική και ανταγωνιστική δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση που διαρκώς εξελίσσεται και αναμορφώνεται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ στη διεύθυνση:

 http://kastoria.teiwm.gr/manedu/syllabus/

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

1. ΠΜΣ με τίτλο “Ανάλυση και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων”

Το ΠΜΣ συνδιοργανώνεται από κοινού από το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα και το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Τροφίμων του Plovdiv της Βουλγαρίας.

Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση επιστημόνων πτυχιούχων γεωτεχνικών και άλλων εφαρμοσμένων επιστημών στον ευρύτερο τομέα Της ανάλυσης και του ποιοτικού ελέγχου των τροφίμων (με έμφαση στις αρχές ποιοτικού ελέγχου και της ασφάλειας των τροφίμων που φτάνουν στο πιάτο του καταναλωτή).

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ στη διεύθυνση: http://grad-food.teiwm.gr

2. ΠΜΣ με τίτλο “Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού”

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην “Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού” διοργανώνεται από το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3685/2008(Α’148) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το ΜΠΣ είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και η έναρξη λειτουργίας του έχει οριστεί για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ στη διεύθυνση: https://crop-cert.teiwm.gr/

  • Ε.Λ.Κ.Ε.

    Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων κι Έρευνας