Γραφείο διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε το 1997. Είναι ένας θεσμός που λειτουργεί με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Οι βασικοί του στόχοι είναι:

 • να διευκολύνει την επαγγελματική αποκατάσταση και την ακαδημαϊκή εξέλιξη των αποφοίτων ΤΕΙ
 • να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στην επιλογή του κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού
 • να αποτελέσει ένα μόνιμο δίαυλο επικοινωνίας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τους παραγωγικούς φορείς.

Το Γραφείο Διασύνδεσης εξυπηρετεί

 • Τους φοιτητές και αποφοίτους πτυχιούχους των ΤΕΙ
 • Τις επιχειρήσεις, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους Συνεταιρισμούς και τις Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Τους Φορείς/ Οργανισμούς που σχετίζονται με την αγορά εργασίας και την υποστήριξη των επιχειρήσεων (Επιμελητήρια, Επαγγελματικές Ενώσεις ΟΑΕΔ κλπ)

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές & οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ μπορούν να ενημερωθούν

 • για διαθέσιμες θέσεις εργασίας
 • για προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, εξειδίκευσης, συνεχούς κατάρτισης καθώς και για προσφερόμενες υποτροφίες
 • για τα επαγγελματικά δικαιώματα τους
 • για τεχνικές σύνταξης βιογραφικού σημειώματος, για τη διαδικασία της συνέντευξης, κ.λ.π
 • για τα προγράμματα Συμβουλευτικής υποστήριξης που υλοποιεί το Γραφείο Διασύνδεσης
 • για θέματα πρακτικής άσκησης

Οι παραγωγικοί και κοινωνικοοικονομικοί φορείς μπορούν να πληροφορηθούν: 

 • για τις ευκαιρίες πρόσληψης αποφοίτων των ΤΕΙ σε μόνιμη βάση ή και φοιτητών στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης
 • για επιχειρησιακές ευκαιρίες εξέλιξης, για Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
 • για θέματα τεχνολογικής έρευνας και υποστήριξης που παρέχεται από τα εργαστήρια του Ιδρύματός μας

Για την επίτευξη των στόχων του το Γραφείο Διασύνδεσης διαθέτει:

 • εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο βρίσκεται σε συνεχή επαφή τόσο με τους σπουδαστές & απόφοιτους όσο και με τις επιχειρήσεις
 • κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή
 • υπηρεσία πληροφόρησης και ηλεκτρονικής αναζήτησης για θέματα εργασίας – Μεταπτυχιακών – Υποτροφιών και Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας.
 • ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που τροφοδοτούνται συνεχώς

Χώροι και Ωράρια

 Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ:

 • Στην Κοζάνη (Κεντρικό Γραφείο)
 • Στη Φλώρινα
 • Στην Καστοριά

Οι χρήστες του Γραφείου Διασύνδεσης (απόφοιτοι και φοιτητές ΤΕΙ και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις) μπορούν να απευθύνονται στο προσωπικό του και να ζητούν πληροφορίες ή βοήθεια για οποιονδήποτε τομέα τους ενδιαφέρει. Το Γραφείο είναι ανοιχτό όλο το χρόνο από Δευτέρα – Παρασκευή, 9:00 – 14:00

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν δωρεάν τις διευκολύνσεις του Γ.Δ, τη βιβλιοθήκη, τις ηλεκτρονικές βάσεις κοινής χρήσης, τις δυνατότητες πρόσβασης σε διεθνείς βάσεις δεδομένων μέσω διαδικτύου, τα προγράμματα συμβουλευτικής, σχεδιασμού σταδιοδρομίας, κλπ.

Επικοινωνία

Κοζάνη
Κοίλα 50100 Κοζάνη
Τηλ.: 24610 68095
Fax : 24610 28311
e-Mail: career@teiwm.gr
Ιστοσελίδα: http://career.teiwm.gr

Φλώρινα
Τέρμα Κοντοπούλου
53100 Φλώρινα
Τηλ/ Fax 2385054651
e-Mail: tof0012@teiwm.gr

Καστοριά
Περιοχή Φούρκα
52100 Καστοριά
Τηλ 2467087182
Fax 2467087063
e-mail: career@kastoria.teiwm.gr

Γρεβενά
6ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Γρεβενών Κοζάνης
51100 Γρεβενά
Τηλ. 2462061616
Fax 2462087692
e-mail: career_grv@teiwm.gr

 • Ε.Λ.Κ.Ε.

  Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων κι Έρευνας