Φοιτητική μέριμνα

Η ελληνική Πολιτεία με διάφορους τους νόμους που αφορούν τη δομή και τη λειτουργία των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης δίνει μεγάλη βαρύτητα στη μέριμνα γύρω από τα φοιτητικά προβλήματα.

Τα προβλήματα διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, τα προβλήματα ψυχαγωγίας, άθλησης και διάφορα άλλα που μπορεί να αντιμετωπίζουν σαν νέοι άνθρωποι ή τα πρόσθετα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσοι φοιτητές είναι παράλληλα  εργαζόμενοι, έρχεται να αντιμετωπίσει η παρεχόμενη φοιτητική μέριμνα. Βασικός σκοπός είναι να δοθούν από την πολιτεία όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις στους ίδιους τους φοιτητές, ώστε να βρίσκουν λύσεις που θα τους ανακουφίζουν από τα εκάστοτε προβλήματά τους και να μπορούν έτσι να ασχοληθούν απερίσπαστοι με το έργο των σπουδών τους.

Οι βασικές διευκολύνσεις που παρέχονται στους φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας είναι:

  • ΣΤΕΓΑΣΗ- ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
  • ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
  • ΣΙΤΙΣΗ

Με τα θέματα της στέγασης, σίτισης και υγειονομικής περίθαλψης ασχολείται το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας και Περίθαλψης που στεγάζεται σε γραφείο της Φοιτητικής Εστίας (τηλ 24610-68275).

Σίτιση

Οι φοιτητές του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας δικαιούνται δωρεάν σίτιση ανάλογα με το οικογενειακό ή ατομικό τους εισόδημα. Φοιτητικό εστιατόριο λειτουργεί και στις πέντε πόλεις που λειτουργούν Τμήματα του Ιδρύματος.

Στέγαση

Οι φοιτητές που δικαιούνται δωρεάν στέγαση καθορίζονται με κριτήριο το προσωπικό ή οικογενειακό τους εισόδημα. Η κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται στο γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας. Φοιτητικές εστίες υπάρχουν στην Κοζάνη και τη Φλώρινα.

Φοιτητικά Εισιτήρια

Στους φοιτητές παρέχεται έκπτωση στην τιμή εισιτηρίου των μέσων μαζικής μεταφοράς, όταν μετακινούνται στο εσωτερικό της χώρας. Η έκπτωση παρέχεται για όλο το ακαδημαϊκό έτος με την επίδειξη του δελτίου ειδικού εισιτηρίου (πάσο) που χορηγείται από ειδική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Διδακτικά Συγγράμματα

Το διδακτικό έργο συμπληρώνεται με αντίστοιχα βιβλία ή άλλα βοηθήματα στο κάθε μάθημα, τα οποία χορηγούνται δωρεάν στους φοιτητές. Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων γίνεται μέσω του συστήματος Εύδοξος.

Υγειονομική Περίθαλψη

Το δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης (ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής) παρέχεται σε όλους τους φοιτητές των ΑΕΙ, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς. Σε κάθε φοιτητή, εφόσον αυτός δεν έχει επιλέξει άλλον ασφαλιστικό φορέα, χορηγείται κατά την εγγραφή του στο Τμήμα ατομικό βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης. Το βιβλιάριο ανανεώνεται κάθε χρόνο από τη γραμματεία του Τμήματος. Για τους φοιτητές που ταξιδεύουν ή διαμένουν για κάποιο διάστημα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας,  που τους παρέχει την άμεσα αναγκαία υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό. Περισσότερες πληροφορίες και την αίτηση για την έκδοση της κάρτας μπορείτε να βρείτε από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Υποτροφίες

Στους προπτυχιακούς φοιτητές χορηγούνται υποτροφίες με κριτήρια την φοιτητική τους επίδοση και την οικονομική τους κατάσταση. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) χορηγεί υποτροφίες στους φοιτητές που διακρίθηκαν στις εξετάσεις: α) εισαγωγής στο Τμήμα και β) επίδοσης στα εξάμηνα σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους. Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος που φοιτούν.

  • Ε.Λ.Κ.Ε.

    Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων κι Έρευνας