ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

“ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ”

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Τραπεζική-Ασφαλιστική & Χρηματοοικονομική» εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και θα λειτουργήσει ως μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Αναμένεται σύντομα η δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την 3η εβδομάδα του Οκτωβρίου 2019.

Οι εγγραφές θα γίνουν μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, με προτεραιότητα σε όσους ήδη έχουν υποβάλει την προεγγραφή τους.

Για όσους δεν έχουν κάνει ήδη προεγγραφή, επισυνάπτεται η Αίτηση Προεγγραφής που θα υπολογιστεί ως τελική Αίτηση.

Η Αίτηση θα συμπληρωθεί μόνο ηλεκτρονικά και μόνο στα σημεία που υπάρχει αστερίσκος (*).

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και στοιχεία θα υποβληθούν μετά την έγκριση σε σχετική ανακοίνωση.

Η αίτηση θα σταλεί στο email: mastertrapeziki@gmail.com

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κατεβάσετε την αίτηση, επισκεφθείτε τη σελίδα του ΜΠΣ στο https://mbf.teiwm.gr