Προκηρύξεις/Προσκλήσεις

18Σεπ 2018

Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών (toner, μελάνες κ.λ.π) για τις ανάγκες του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα», αριθμ. διακ. 6/2018 Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του World Wide Web, πριν παραλάβουν το κείμενο της Διακήρυξης θα πρέπει να παρέχουν τα στοιχεία τους στην παρακάτω φόρμα, έτσι ώστε το […]

21Αυγ 2018

Προκηρύσσουμε την πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών, για ανάθεση διδακτικού έργου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής με έδρα τη Φλώρινα του Ιδρύματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα είναι διάρκειας ενός […]

25Ιούλ 2018

Μίσθωση 150 κλινών σε ένα ή περισσότερα ακίνητα (ελάχιστης δυναμικότητας 40 κλινών) για τη στέγαση φοιτητών του Τ.Ε.Ι Δυτ. Μακεδονίας, στην Κοζάνη για διάστημα από 01-09-2018 έως 30-06-2020», αρ. διακ. 5/2018. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του World Wide Web, πριν παραλάβουν το κείμενο της Διακήρυξης θα πρέπει να παρέχουν τα στοιχεία τους στην παρακάτω […]

24Ιούλ 2018

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη σίτιση των φοιτητών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαϊδα για τα έτη 2019-2021, αρ.διακ.4/2018 – αρ. ΕΣΗΔΗΣ 58137. Δείτε τη διακήρυξη