Κάνουμε γνωστό ότι την 1-7-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. στο χώρο συνεδριάσεων της Συγκλήτου του πρώην ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Υπόγειο Διοικητηρίου), η επιτροπή που ορίστηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας για την πραγματοποίηση κληρώσεων για τη συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων, θα κάνει ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ για τη συγκρότηση Επιτροπών Ελέγχου (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) για την τήρηση των όρων της σύμβασης «Για την εκμίσθωση των κυλικείων του Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ) Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα», αρ. διακήρ. 3/2019. Η θητεία των Επιτροπών θα είναι από τον ορισμό τους έως τη λήξη της σύμβασης.

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ